25.02.2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan 6111 nolu kanunun 175. maddesine göre online içki siparişi yasaklanmıştır. TAPDK Kurum Sicil Numarası: 34070446P

Daha fazla bilgi için : 0212 2561323 | info@ickiburada.com